Vælg en side

Forfatteren

Victor Klemperer (1881-1960). Professor i romansk filologi ved Technische Hochschule i Dresden. Fik som jøde frataget sit professorat i 1934. Efter nazisterne havde berøvet ham alle muligheder for at arbejde med sit fag, kastede han sig over studiet af Det Tredje Riges sprog. Det blev til klassikeren LTI, En filologs notesbog, som udkom i 1947. Bogen er med sine 400.000
eksemplarer den mest solgte bog om emnet i Tyskland, den er oversat til alle hovedsprog og foreligger nu for første gang på dansk. Mesterligt oversat af Henning Vangsgaard.

Victor Klemperer LTI – Det Tredje Riges sprog (EPUB)

270,00 DKK

******JP ****** Politiken

Victor Klemperer tog fra nazismens begyndelse noter til sin analyse af Det Tredje Riges sprog, og da resultatet udkom som LTI i 1947, kunne undersøgelsen ikke affærdiges som bagklogskab. Hans enorme sanseevne havde registreret sprogets signaler om den masseudryddelse og krig, der skulle komme. Ikke nok med det: Som sprogforsker og født jødisk havde han også set og mærket den forfølgelse, der lå i selve sproget, allerede før ordenes vold blev til fysisk vold.

“Ord kan virke som bitte små doser arsenik:
De sluges ubemærket, de synes ikke at have
nogen virkning, men efter nogen tid viser
giftens virkning sig alligevel”

LTI dokumenterer i detaljer, hvorledes nazitidens sprog på samme tid var et spejl og et kompas. I spejlet sås mentalitet og hensigt, i kompasset lå regimets kurs udstukket. Det Tredje Riges ”ordbog” viser rækkevidden af nazismens påvirkning og demonstrerer samtidigt Klemperers evne til at se Det Tredje Riges sprog alle steder: På henkastede sedler, i samtaler på tvangsarbejdspladsen, i propaganda, i dødsannoncer, i strækmarch samt i de bøger, aviser og andre medier, han som jøde kun sjældent havde adgang til.

Klemperer er i LTI en letlæst og stor essayist, som han også er det i sine krigsdagbøger, der udkom på dansk på Gyldendal i 2000. Bogen er derfor særdeles velegnet også som et materiale til undervisning i sprog, propaganda, nazisme og historie.

 

LTI, nu omsider i en glimrende og indsigtsfuld dansk oversættelse af Henning Vangsgaard, der også oversatte dagbøgerne, er i historisk forstand en guldgrube til forståelse af mekanikken i Hitlers retorik og af diktatorens begavede megafon, dr. Goebbels’ videreudvikling af sin herres voldsretorik. Georg Metz, Information

Han er også en  videnskabsmand, der, forud for sin tid, lavede diskursanalyser før ordet og teorien overhovedet blev opfundet; men netop ved at bygge på en metodeløs omtanke giver han os alle fantasi og redskaber til at forstå vor egen tids mentalitetsspejl
og misvisningkompas.

 

400 sider

Oversættelse: Henning Vangsgaard

udgave, 3. uændrede oplæg med udgiverens efterord med mindeord om Henning Vangsgaard tilføjet

ISBN 978-87-991818-0-3

STJERNEN

Skuespiller Jesper Christensen læser uddrag af kapitlelt “Stjernen”, optaget i Christianskirken på Christianshavn 19- septmber 2012, 71-årsdagen for jødestjernetangen i nazityskland.

Jesper Christensen fotograferet på under 1 minut på hotel i København i forbindelse med den nye James Bond film.

 

 

KLEMPERER OG LTIs AKTUALITET

Oversætter Henning Vangsgaard ved præsentation af LTI på Bogforum i 2010. I hånden hans tyske udgave, købt under en studietur til Berlin

Henning Vangsgaard introduderer Klemperer som forfatter og LTI som værk

 

Foredrag om Klemperer og nazismens sprog med a jourføringer til nutidens sprog og forestillinger i udlændingedebatten.

Ting 4056 2080 eller send en mail til Lau@tale.dk

Jeg glæder mig til at besøge jer

Knud Lindholm Lau

 

Anmeldelser

I fabelagtige analyser viser Klemperer, hvordan Det Tredje Rige ikke kan beskrives uden at dets brug af sproget markeres, Johannes Møllehave, BerlingskeTidende, 5.12.2010

Victor Klemperers arbejde er ikke blot et kildeskrifts bidrag til forståelsen afretorikken i Hitlers 12-års Tusindårsrige. I  idenskabelig forstand er fremstillingen, som påvist af Henning V angsgaard, et oplysningsfilosofisk udogmatisk nyskabende værk. LTI er samtidig en påmindelse om hvor nemt det er med et magtapparat i ryggen at sætte sig på sproget. Hvem i Danmark får ikke et undskyldende strejf i tonefaldet, når ord som humanisme og tolerance sniger sig over læberne? Giften virker. Georg Metz, Iinformation, 26.2.12

Bogen har allerede været emnet i deadline 2.sektion, og den bør inddrages i mange undervisnings- og debatsammenhænge på grund af dens bud og pendant til vores egen samtid, Lektørudtalelse

Hvilken bog ville du ønske at alle ville læse? »Der er en bog, som jeg i dag synes får større og større betydning, og som kan hjælpe os til at se, hvad der sker med os. Det er Victor Klemperers bog Det tredje Riges sprog. Klemperer er tysk og jødisk filolog, der gennem nazitiden, op gennem 30-erne og 40-erne, førte dagbog over, hvordan sproget blev en slags nazistisk nysprog, der gradvist påførte folk den nazistiske mentalitet. Ord og vendinger blev overtaget og med det mentaliteten. Klemperers bog er en øjenåbner også i dag, hvor vi føres ind i en nationalistisk tænkemåde. Hvorfor taler politikere om -danskerne-? For ikke mange år siden hed det – befolkningen-. Er det, fordi det ligger underforstået, at der er mennesker her i landet, der ikke er danskere? Kvalmende.« Per Schultz Jørgensen, Information, 12.7.2012

****** Klemperer viser, hvordan hadet til humanisme, til forstand og oplysning, ja til selve det at tænke, går hånd i hånd ed troen på  massernes ubegrænsede fordummelse. — KLEMPERER VAR også kulturjournalist. Han kunne skrive. Hans sprog er legende let. Læseren mærker intetsteds, at hans rundvisning i nazismens afstumpede univers samtidig lægger grunden til totalitarismens sprogteori. Klemperers ironiske, til tider sarkastiske stil ydes ikke altid fuld retfærdighed, men oversætteren Henning Vangsgaard skal være tilgivet. Han præsterer det mesterstykke at fordanske det sproglige affald fra nazismens skraldespand. Vigtige ord  engives i parentes på tysk, så læseren ved, hvor vi er. Vangsgaard giver os i tilgift et glimrende noteapparat og et lærd efterord. Tak til engangsforlaget Tekst og Tale og de fonde og foreninger, der har bidraget til, at denne fantastiske bog nu er tilgængelig på dansk! Peter Wivel, Politiken, 19.12.2010

****** Gennem 36 kapitler fremstiller han sit overvældende eksempelmateriale, der er indsamlet gennem alle de år, da  azisterne
perverterede det tyske samfund, herunder sproget. Efter krigen blev Klemperer en feteret professor i DDR. Men han blev mere og mere vred over det, han så og oplevede her. Der var tydeligvis behov for en ny sprogkollektion. Klemperer, den ubestikkelige  forsker, døde som en bitter mand. Mikael Busch, JP, 17.12.2010