Vælg en side

Om forfatteren

Frederik Waage (født 27. august 1978) er professor MSO og dr. jur. i forfatnings- og forvaltningsret og forskningsleder for den offentligretlige gruppe ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet i Odense.

BARE FORDI AT (PDF elektronisk bog)

119,00 DKK

Næsten tre timers interview og hundrede siders tekst.Professor Frederik Waage fortæller i til Knud Lindholm Lau i ni lydkapitler om juraen bag Rigsretten og ministeransvaret. Hvad må og skal ministeren, hvordan forløber processen, hvis Folketinget anlægger en sag ved Rigsretten.

En talende E-bog med både podcast og tekst. Lyt, læs og forstå juraen bag Støjbergsagen.

Næsten tre timers interview og hundrede siders tekst.Professor Frederik Waage fortæller i til Knud Lindholm Lau i ni lydkapitler om juraen bag Rigsretten og ministeransvaret. Hvad må og skal ministeren, hvordan forløber processen, hvis Folketinget anlægger en sag ved Rigsretten.

I bogens skriftlige del finder man på tryk den jura, Waage taler om: Love, redegørelser, betænkninger, de fem første rigsretsdomme, kendelser, historiske tegninger, tiltalen mod Støjberg, advokatudtalelser samt links til debatter og meget andet.Det hele er fortalt og fremstillet for både jurister og ikke-jurister, og bogen er velegnet til undervisning på alle niveauer.

E-bogen er testet på nyere versioner af alle Apple-devices og med den gratis e-bogslæser Adobe Digital Edition, der anbefales til brug på PC Windows 10 og Android-telefoner.

Detaljeret indhold:

  • Grundloven fra 1849 baner vejen – før var kongen ansvarsfri – 6.35
    Tekster: Grundlovens bestemmelser
  • 1800-tallets tre rigsretssager og forfatningskampen – 14.50
    Tekster: Regeringen Ørsted – Forsvarsudgifter | Krieger – Marmorkirken | Hall – Det Kgl. Teater
  • Parlamentarismen og sagen mod I. C. Christensen og Sigurd Berg – 9.50
    Tekster: Sagen mod I C Christensen og Sigurd Berg | Grundlovens § 15 om mistillid
  • Ministeransvarlighedsloven: Hvad må og skal ministeren? – 34.45
    Tekster: Ministeransvarlighedsloven | Fra straffelovens bestemmelser om medvirken
  • Rigsretsloven: Hvordan foregår en sag – og hvorfor? – 18.55
    Tekster: Rigsretsloven | Fra retsplejeloven om habilitet
  • Ninn-Hansen-sagen – dommen – 24.40
    Tekster: Ninn-Hansen-sagen
  • Ninn-Hansen-sagen – processuelle kendelser – 24.55
    Tekster: Habilitet | Tilladelse til at tegne fra retten | Forsvarernes afvisningspåstand | Vidneafhøring af Hornsleth og Holm-Nielsen | Anvendelse af undersøgelsesrettens retsbog | Udeladte tiltaleforhold som strafpåvirkende omstændigheder | Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Erik NINN-HANSEN against Denmark, 18, maj 1999
  • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sagde OK til Rigsretten i Ninn-Hansen-sagen – er alt så godt? Et forslag til en ny ordning – 10.15
    Tekster: Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Erik NINN-HANSEN against Denmark, 18, maj 1999
  • Støjbergsagen: Bevisspørgsmål og processuelle tvister – 27.30
    Tekster: Foto af Støjberg efter afhøring | Ombudsmandsredegørelse | Instrukskommisionens resumé | Advokatindstilling til Folketinget | Andre advokatvurderinger | Jørn Vestergaard om tiltaleudformning | Folketingets tiltale med debat, betænkninger og afstemningsresultat | Rigsrettens dommere primo februar 2021 Portrætter af Frederik WaageForan Højesteret | Foran Folketinget | Foran Statsministeriet | På Folketingets trappe

Fil størrelse: 250756 KB

Her kommer en anmeldelse…