Vælg en side

Om fortælleren

Finn Rowold, f. 1940. Cand. jur., tidligere programchef i DR og formand for Dansk-Tysk Selskab.

Finn Rowold om Karl Rowold – fra flygtning i nazitiden til diplomat i Forbundsrepublikken

184,50 kr.

Et barndomsliv i Harzens yderste armod førte den unge Karl ind i politik. Som 21-årig stillede han i 1932 som socialdemokrat op til til rigsdagsvalget. Forfulgt af nazisterne måtte han året efter flygte.

En smedekone fra Haderslev hjalp ham over grænsen, og det blev begyndelsen på et liv her i landet og hurtigt også til en eventyrlig karriere for den købmandsuddannede flygtning.

I 1940 blev sønnen født på Bornholm, hvor Karl havde mødt Finns mor, Ragnhild Sachmann og tjente sine penge som bl.a. hotelchef.

Ragnhild og Karl Rowold med Finn og gudmor, apoteker Inger Margrethe Møller fra Alllinge i midten. 1940.