Tilbud

Om forfatteren

Finn Rowold, f. 1940. Cand. jur., tidligere programchef i DR og formand for Dansk-Tysk Selskab.

Finn Rowold om Karl Rowold – fra flygtning i nazitiden til diplomat i Forbundsrepublikken

0,00 DKK

Et barndomsliv i Harzens yderste armod førte den unge Karl ind i politik. Som 21-årig stillede han i 1932 som socialdemokrat op til til rigsdagsvalget. Forfulgt af nazisterne måtte han året efter flygte.

En smedekone fra Haderslev hjalp ham over grænsen, og det blev begyndelsen på et liv her i landet og hurtigt også til en eventyrlig karriere for den købmandsuddannede flygtning.

I 1940 blev sønnen født på Bornholm, hvor Karl havde mødt Finns mor, Ragnhild Sachmann og tjente sine penge som bl.a. hotelchef.

Lydbogen

I cirka ni timer fortæller sønnen om sin fars liv og den nazisme, der forfulgte ham – og som han til sin død i 1993 modarbejdede.

Af indholdet

Opvækst og politik efter 1. verdenskrig | Livet som immigrant | Under jorden i 43 | Mod Sverige i 44 med en stikker ombord | Journalist i Sverige | SPD Dänemark | Leder i flygtningeadministrationen efter krigen | Diplomat | Kampen mod nazistisk ambassadør i Stockholm Ambassadør til Island under torskekrigen | Forskning i arkivet: Ausbürgerung – fratagelse af statsborgerskabet uden orientering.

Dokumenterne

Fotos, nyfundne kilder, litteratur, Karl Rowolds bog ”Kein Tag ohne Vergangenheit” med meget mere.

Ragnhild og Karl Rowold med Finn og gudmor, apoteker Inger Margrethe Møller fra Alllinge i midten. 1940.

 

Her kommer en anmeldelse…